Παρουσίαση Gamification για το LUDUS Days on Serious Games

Η Point Blank παρευρέθηκε στην εκδήλωση LUDUS Days on Serious Games (4-7 Οκτώβρη 2012). 

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση μας με τίτλο "Gamify Content - How to effectively integrate fun and engagement in training, education and other non-game contexts". 

Gamify Content: How to effectively integrate fun and engagement in training, education and other non-game contexts