Γιατί Ανοικτό Λογισμικό

Στην Point Blank πιστεύουμε και επενδύουμε στις τεχνολογίες Ανοικτού Λογισμικού. Το παρακάτω post συνοψίζει τα πλεονεκτήματα του ανοικτού λογισμικού για οργανισμούς και επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται για την τεχνολογική υποδομή της παρουσίας τους στο διαδίκτυο.

Τι είναι το ανοικτό λογισμικό

Όλες οι ψηφιακές εφαρμογές δημιουργούνται από τον πηγαίο κώδικα, μια σειρά εντολών που γράφονται από προγραμματιστές και ερμηνεύονται από τα διάφορα υπολογιστικά συστήματα. Η διαφοροποίηση του ανοικτού λογισμικού από τα κλειστά συστήματα συνίσταται στο ότι στην περίπτωση του ανοικτού λογισμικού, ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος προς παν ενδιαφερόμενο. Γνωρίζοντας την γλώσσα προγραμματισμού στην οποία υλοποιήθηκε η εφαρμογή, οποιοσδήποτε προγραμματιστής μπορεί να προσαρμόσει την εφαρμογή στις ανάγκες του.

Πλεονεκτήματα του ανοικτού λογισμικού

Τα πλεονεκτήματα του ανοικτού λογισμικού είναι σαφή για οργανισμούς και επιχειρήσεις:

  • Ασφάλεια: οι περισσότερες εφαρμογές αποστέλλονται με λάθη ή παραλείψεις στην αρχική τους μορφή. Συνήθως, οι αρχικοί προγραμματιστές κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για την επίλυση των σημαντικών προβλημάτων αλλά πιθανότατα μερικά μικρά ζητήματα ξεφεύγουν στην τελική έκδοση. Στην περίπτωση του κλειστού λογισμικού, οι μόνοι που μπορούν να επέμβουν στον πηγαίο κώδικα είναι οι αρχικοί προγραμματιστές. Αντίθετα, στον κόσμο του ανοικτού λογισμικού κάθε προγραμματιστής μπορεί να εντοπίσει τα προβλήματα και να συνεισφέρει λύσεις. Στο οικοσύστημα του ανοικτού λογισμικού, τα λάθη τείνουν να διορθώνονται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα σε σύγκριση με το κλειστό λογισμικό.
  • Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία: Οι εφαρμογές κλειστού λογισμικού μπορούν να προσαρμοστούν μόνο μέσα στα όρια που έχουν θέσει οι αρχικοί προγραμματιστές. Εάν κάτι δεν προβλέπεται στον αρχικό σχεδιασμό, είναι αδύνατη η υλοποίησή του. Αντίθετα, οι εφαρμογές ανοικτού λογισμικού μπορούν να μεταβληθούν από τον καθένα με τις αντίστοιχες γνώσεις. Ακόμη και αν κάποιος δεν μπορεί να προγραμματίσει μόνος του τις αλλαγές, θα μπορεί να βρει κάποιον προγραμματιστή με τις γνώσεις να το κάνει. Ως αποτέλεσμα, το ανοικτό λογισμικό είναι πολύ εύκολο να επεκταθεί ή να συμπληρωθεί λειτουργικά, επιτρέποντας την συνεχή προσαρμογή του για χρήσεις που πιθανότατα δεν είχε σκεφτεί ο αρχικός δημιουργός.
  • Αποφυγή μονοπωλιακών πρακτικών: Η επιλογή της τεχνολογικής υποδομής είναι μια απόφαση καίριας σημασίας για κάθε οργανισμό. Στον κόσμο του κλειστού λογισμικού, είναι συχνό φαινόμενο να κυκλοφορούν προϊόντα που δεν είναι συμβατά με άλλα στανταρ ή φορμά σχετικών προγραμμάτων. Αυτή είναι μια συνειδητή επιλογή εκ μέρους των κατασκευαστών: έχοντας επενδύσει σε ένα κλειστό σύστημα, το κόστος αλλαγής είναι δυσθεώρητο, επιτρέποντας στους κατασκευαστές να αυξάνουν τις τιμές και να επιβάλλουν τους όρους τους. Σε αντίθεση, το ανοικτό λογισμικό δεν έχει λόγο να επιβάλλει περιττούς περιορισμούς. Οι προγραμματιστές του ανοικτού λογισμικού αγκαλιάζουν τα στάνταρ, θέλοντας να κάνουν το προϊόν τους χρήσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες, ενώ βέβαια κάθε προσαρμογή είναι εφικτή.
  • Ανεξαρτησία από τον αρχικό προγραμματιστή: Στον ταχύτατα εξελισσόμενο τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας είναι συχνό φαινόμενο η εξαγορά ή το κλείσιμο επιχειρήσεων λογισμικού. Όταν μια εταιρία παύει να υπάρχει, συνήθως δεν υπάρχει εγγύηση ότι το προϊόν που δημιούργησαν θα εξακολουθήσει να υποστηρίζεται ή να ανανεώνεται. Στην περίπτωση του κλειστού λογισμικού, μια εταιρία θα αναγκαστεί να αλλάξει πάροχο και τεχνολογική υποδομή, μια διαδικασία με μεγάλα κόστη σε χρόνο και χρήμα. Στον κόσμο του ανοικτού λογισμικού, αυτός ο κίνδυνος είναι αισθητά μειωμένος. Το ανοικτό λογισμικό δεν "ανήκει" σε κανέναν με τη στενή έννοια του όρου - όσο υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται για το προϊόν, αυτό θα συνεχίσει να υποστηρίζεται. Ακόμη και αν μια μικρή επιχείρηση δεν έχει την υποδομή για να αναλάβει την ανανέωση ενός λογισμικού από μόνη της, όσο υπάρχει ενδιαφέρον θα υπάρχει μια μικρή ή μεγαλύτερη κοινότητα που θα μπορεί να μοιράσει την ευθύνη της εργασίας.
  • Συμμετοχή σε κοινότητα: Για τους προγραμματιστές, η συμμετοχή σε μια κοινότητα ανοικτού λογισμικού έχει ουσιαστικά πλεονεκτήματα. Κάποιος μπορεί να ανατρέξει εύκολα σε βοήθεια και οδηγίες, ενώ υπάρχει πάντα και η ηθική επιβεβαίωση του να χρησιμοποιείται η εργασία ενός από ένα ολόκληρο σύνολο με αντίστοιχες ανάγκες και ενδιαφέροντα. Η συμμετοχή σε μια κοινότητα ανοικτού λογισμικού είναι πάνω απ'όλα μια κοινωνική εμπειρία εκπαίδευσης και εκμάθησης.
  • Κόστος: Συχνά, το κόστος του ανοικτού λογισμικού είναι συντριπτικά χαμηλότερο σε σύγκριση με άλλες λύσεις κλειστού τύπου.