Κυκλοφόρησε το Drupal 7

Μόλις κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Drupal, η έκδοση 7.
Μετά από 3 χρόνια προετοιμασίας και ατέλειωτων δοκιμών έχουμε πλέον στα χέρια μας μια έκδοση του drupal με ακόμη περισσότερη ασφάλεια, μεγαλύτερη ευχρηστία και καλύτερη απόδοση.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Drupal 7 από εδώ και να το κατεβάσετε από εδώ.

Παραθέτουμε στα αγγλικά σε πρώτη φάση, την λίστα με ότι καινούριο μας φέρνει το drupal 7:

Security:

 • More secure implementation for scheduled tasks (cron.php).
 • More secure password system.
 • More secure log-in system.
 • Modules can be updated via the web.

Usability:

 • Administrative links to edit existing page elements are now available on each web page, without having to go to an administration page first.
 • Improved support for integration of WYSIWYG editors.
 • Added more drag-and-drop for administrative tasks.
 • Permissions now have the ability to handle more meta-data (permissions now have a description).
 • User 1 created as part of the installation process.
 • Added features to the default install profile (tagging on the Article content type).
 • Setting up automated task runs (cron) can now be achieved via Drupal's configuration alone, without having to install any scripts on the web server.
 • Redesigned password strength validator to make it kinder and gentler, and clearer.
 • Renamed "input formats" to "text formats".
 • Added support for default text formats to be assigned on a per-role basis.
 • Moved text format permissions to the main permissions page
 • Added "vertical tabs", a reusable interface component that features automatic summaries and increases usability.
 • Improved time zone support
 • Removed per-user themes: Contributed modules with similar functionality are available.
 • Added new "Shortcuts" module to allow user to create their own menu for the pages they visit the most.

Database:

 • Added query builders for INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE, and SELECT queries.
 • Support for master/slave replication, transactions, multi-insert queries,delayed inserts, and other features.
 • Added support for the SQLite database engine.
 • Default to InnoDB engine, rather than MyISAM, on MySQL when available for greater scalability and data integrity.
 • Several Performance Improvements Implemented

Documentation:

 • Hook API documentation now included in Drupal core.

News aggregator:

 • Added OPML import functionality for RSS feeds.
 • Added feed update options.

Search:

 • Added support for language-aware searches.

Testing:

 • Added test framework and tests.

OpenID:

 • Added support for Gmail and Google Apps for Domain identifiers. Users can now login with their user@example.com identifier when example.com is powered by Google.

Theme system:

 • Removed the Bluemarine, Chameleon and Pushbutton themes. These themes live on as contributed themes
 • Added "Bartik" theme as the default user interface theme.
 • Added "Seven" theme as the default administration interface theme.
 • Added "Stark" theme to make analyzing Drupal's default HTML and CSS easier.

File handling:

 • Files are now first class Drupal objects with file_load(), file_save(),
  and file_validate() functions and corresponding hooks.
 • Files use PHP stream wrappers to enable support for both public and private files and to support pluggable storage mechanisms and access to remote resources (e.g. S3 storage or Flickr photos).
 • Added a field specifically for uploading files, previously provided by
  the contributed module FileField.

Image handling:

 • Improved image handling, including better support for add-on image
  libraries.
 • Added a field specifically for uploading images, previously provided by the contributed module ImageField.

Better Support for Multisite Installations

Added RDF support

Better support for search engine optimization and web linking

Added ability to add custom fields

 • Provides most of the features of the former Content Construction Kit (CCK) module.
 • Custom data fields may be attached to nodes, users, comments and taxonomy terms.
 • Node bodies and teasers are now fields instead of being a hard-coded property of node objects.
 • Fields are translatable.

Installer can be run from the command line

JavaScript changes

 • Upgraded the core JavaScript library to jQuery version 1.4.2.
 • Upgraded the jQuery Forms library to 2.36.
 • Added jQuery UI 1.8, which allows improvements to Drupal's user experience.

Improved node access control system

Task handling

 • Improved handling of long-running tasks.