Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας

Έργο

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας και το κεντρικό μουσείο της βόρειας Ελλάδας. Φιλοξενεί αρχαιότητες από την προϊστορική περίοδο έως τους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους, που παρουσιάζονται σε μια ανθρωποκεντρικά σχεδιασμένη έκθεση με έντονο διδακτικό χαρακτήρα.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης μας ανέθεσε τον συνολικό επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας του Μουσείου, με στόχο να εκσυγχρονίσει την επικοινωνιακή παρουσία του φορέα και να προβάλλει αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο που προσφέρει. 

Έτος

2017

Πελάτης

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Υπηρεσιες

Design
Development

Συνεργατες

Γιώργος Βουρλίδας