Παρουσίαση της ιστοσελίδας Divanis Cheese στο Creative Lab

Η ομάδα Creativity Platform, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ανταλλαγής ιδεών, έρευνας και εφαρμογών για τη «δημιουργική οικονομία» στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δημιούργησε την πρωτοβουλία του AgroDesign Cluster.  Το AgroDesign Cluster φιλοδοξεί να αποτελέσει  μια πλατφόρμα συζήτησης και ανάπτυξης δράσεων μεταξύ του «δημιουργικού κεφαλαίου» της Θεσσαλονίκης και του αγροτικού τομέα, όπως και της βιομηχανίας τροφίμων.

Σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα  CreativeLab, που στοχεύει στην ανταλλαγή γνώσεων και στη διάχυση των καινοτομιών μεταξύ νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην «δημιουργική οικονομία» από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, το AgroDesign Cluster διοργάνωσε μια συνάντηση ενημέρωσης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα στο ξενοδοχείο The Caravan B&B Thessaloniki.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης η Point Blank, ως εταιρεία που δραστηριοποιείται σ’ αυτό που καλείται «δημιουργική οικονομία», καλέστηκε να παρουσιάσει το divanicheese.com. Ο Σωτήρης Γκέκας μαζί με τη Δήμητρα Διβάνη, διευθύντρια marketing της εταιρείας Divani Cheese, παρουσιάσαν, μπροστά σ’ ένα κοινό 25 ατόμων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, τις προκλήσεις ενός τέτοιου project, την στόχευσή του, την μεθοδολογία υλοποίησής του και το τελικό αποτέλεσμα. Μετά την παρουσίαση ακολούθησε μία γόνιμη αντιπαράθεση απόψεων γύρω από το webdesign και την συμβολή του στην ανάδειξη ενός brand του αγροτοδιατροφικού τομέα.