Βίντεο της Ομιλίας του Richard M. Stallman στην Θεσσαλονίκη

Δείτε το βίντεο της ομιλίας του Richard Stallman στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ 01/06/2010, φιλοξενούμενο στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελληνικών Χρηστών και Φίλων Ανοικτού Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα.